User Tools

Site Tools


agendo

This is an old revision of the document!


Agendo

Agendo är Lunds universitets centrala lokalbokningssystem. Agendos allmänna del kan alla komma åt. Där finns möjlighet att få information om vilka lokaler som finns, deras storlek, pris, belägenhet med mera. Man kan även där beställa lokalbokning. För att komma åt den allmänna delen av Agendo besöker man följande webbadress:

http://lokal2.timeedit.se/lu/

På kansliet finns det två personer som kan utföra lokalbokningar direkt i Agendo. Dessa två personer är:

Mer information från Byggnadsenheten om Agendo

Observera att endast en del av kansliets konferensrum måste bokas via Agendo. Övriga konferensrum på kansliet bokas direkt via Outlook. För mer information om konferensrummen på kansliet, vilka som bokas på vilket sätt, och hur bokning via Outlook går till, se sidan om konferensrum.

agendo.1215191486.txt.gz · Last modified: 2008-07-04 19:11 by cr