User Tools

Site Tools


affinity_publisher

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
affinity_publisher [2019-10-18 10:18]
cr [Installation av programmet]
affinity_publisher [2019-10-18 10:18] (current)
cr [Installation av programmet]
Line 21: Line 21:
 Programmet kan köras från programportalen [[AppsAnywhere]]. Programmet kan köras från programportalen [[AppsAnywhere]].
  
-För övriga datorer som omfattas av licensen kan programmet installeras via programportalen [[AppsAnywhere]] och programmet kan då köras lokalt utan nätverkskontakt i upp till 90 dagar. ​+För övriga datorer som omfattas av licensen kan programmet installeras via programportalen [[AppsAnywhere]]och programmet kan då köras lokalt utan nätverkskontakt i upp till 90 dagar. ​
  
 Om du vill ha programmet installerat helt lokalt kan du hämta installationsfiler hos [[ldc|LDC:​s]] programförmedling:​ **https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​programformedlingen** Om du vill ha programmet installerat helt lokalt kan du hämta installationsfiler hos [[ldc|LDC:​s]] programförmedling:​ **https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​programformedlingen**
affinity_publisher.txt · Last modified: 2019-10-18 10:18 by cr