User Tools

Site Tools


affinity_publisher

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
affinity_publisher [2020-08-04 16:07]
peterv
affinity_publisher [2020-08-04 16:13] (current)
peterv [Installation av programmet]
Line 19: Line 19:
 ===== Installation av programmet ===== ===== Installation av programmet =====
  
-På hanterade Windows-datorer hittar man programmet i Software Center.+På hanterade Windows-datorer hittar man programmet i [[software_center|Software Center]].
 Programmet kan även köras från programportalen [[AppsAnywhere]] om man vill köra det på privat eller ej hanterad Windows-dator. Programmet kan då köras lokalt utan nätverkskontakt i upp till 90 dagar. ​ Programmet kan även köras från programportalen [[AppsAnywhere]] om man vill köra det på privat eller ej hanterad Windows-dator. Programmet kan då köras lokalt utan nätverkskontakt i upp till 90 dagar. ​
  
affinity_publisher.txt · Last modified: 2020-08-04 16:13 by peterv