User Tools

Site Tools


affinity_publisher

This page in English

Affinity Publisher

affinity_publisher.jpg Affinity Publisher är ett avancerat men relativt lättanvänt program för publicering. Programmet kan ses som ett utmärkt alternativ till Adobe InDesign.

Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: https://affinity.serif.com/en-gb/publisher/

Se även Affinity Publisher.

Licens

Lunds universitet har tecknat avtal med sitelicens för programmet. Programmet kan användas utan kostnad på alla datorer som ägs utav universitetet.

Anställda och studenter kan också utan kostnad installera programmet på privata datorer. Vid sådana installationer registreras och aktiveras en licens som gäller i ett år (365 dagar) innan licensen behöver förnyas igen.

Installation av programmet

På hanterade Windows-datorer hittar man programmet i Software Center. Programmet kan även köras från programportalen AppsAnywhere om man vill köra det på privat eller ej hanterad Windows-dator. Programmet kan då köras lokalt utan nätverkskontakt i upp till 90 dagar.

Om du vill ha programmet installerat helt lokalt kan du hämta installationsfiler hos LDC:s programförmedling: https://www.ldc.lu.se/tjanster/programformedlingen. Där kan man även hämta installationsfiler till Mac-datorer.

Om du inte har behörighet till Programförmedlingen, kontakta i första hand den som är programansvarig på din institution (gäller anställda), och i andra hand Servicedesk.

Frågor och svar

Tips

Guider

Efter installation, gå in i Hjälp-menyn och gå till Tutorials. Där hittar du utmärkta guider.

Se även:

Andra programvaror från Affinity

Support

Vid frågor om själva programmet, kontakta din lärare eller Affinitys support på https://forum.affinity.serif.com/.

affinity_publisher.txt · Last modified: 2020-08-04 16:13 by peterv