User Tools

Site Tools


affinity_photo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
affinity_photo [2018-12-20 16:58]
cr [Installation av programmet]
affinity_photo [2018-12-20 16:59] (current)
cr [Installation av programmet]
Line 21: Line 21:
 Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
  
-Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler hos [[ldcLDC:s]] programförmedling:​ **https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​programformedlingen**+Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler hos [[ldc|LDC:s]] programförmedling:​ **https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​programformedlingen**
  
 Om du inte har behörighet till Programförmedlingen,​ kontakta i första hand den som är programansvarig på din institution (gäller anställda),​ och i andra hand [[Servicedesk]]. Om du inte har behörighet till Programförmedlingen,​ kontakta i första hand den som är programansvarig på din institution (gäller anställda),​ och i andra hand [[Servicedesk]].
affinity_photo.1545321489.txt.gz · Last modified: 2018-12-20 16:58 by cr