User Tools

Site Tools


affinity_photo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
affinity_photo [2018-12-20 16:58]
cr [Installation av programmet]
affinity_photo [2019-10-17 10:51] (current)
cr [Andra programvaror från Affinity]
Line 21: Line 21:
 Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
  
-Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler hos [[ldcLDC:s]] programförmedling:​ **https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​programformedlingen**+Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler hos [[ldc|LDC:s]] programförmedling:​ **https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​programformedlingen**
  
 Om du inte har behörighet till Programförmedlingen,​ kontakta i första hand den som är programansvarig på din institution (gäller anställda),​ och i andra hand [[Servicedesk]]. Om du inte har behörighet till Programförmedlingen,​ kontakta i första hand den som är programansvarig på din institution (gäller anställda),​ och i andra hand [[Servicedesk]].
Line 30: Line 30:
  
 ===== Tips ===== ===== Tips =====
 +
 +==== Guider ====
  
 Efter installation,​ gå in i Hjälp-menyn och gå till Tutorials. Där hittar du utmärkta guider. Efter installation,​ gå in i Hjälp-menyn och gå till Tutorials. Där hittar du utmärkta guider.
Line 36: Line 38:
   * Kanal på Vimeo: [[https://​vimeo.com/​channels/​affinityphoto]]   * Kanal på Vimeo: [[https://​vimeo.com/​channels/​affinityphoto]]
   * Youtubekanal:​ [[https://​www.youtube.com/​channel/​UCQZN-kIrZUQyoTnexM3jJAw]]   * Youtubekanal:​ [[https://​www.youtube.com/​channel/​UCQZN-kIrZUQyoTnexM3jJAw]]
 +
 +
 +==== Andra programvaror från Affinity ====
 +
 +  * [[Affinity Designer]] -- ett utmärkt alternativ till [[Adobe Illustrator]].
 +  * [[Affinity Publisher]] -- ett utmärkt alternativ till [[Adobe InDesign]].
 +
  
  
affinity_photo.1545321489.txt.gz · Last modified: 2018-12-20 16:58 by cr