User Tools

Site Tools


affinity_photo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
affinity_photo [2018-12-20 16:59]
cr [Installation av programmet]
affinity_photo [2019-05-08 14:44]
cr [Tips]
Line 30: Line 30:
  
 ===== Tips ===== ===== Tips =====
 +
 +==== Guider ====
  
 Efter installation,​ gå in i Hjälp-menyn och gå till Tutorials. Där hittar du utmärkta guider. Efter installation,​ gå in i Hjälp-menyn och gå till Tutorials. Där hittar du utmärkta guider.
Line 36: Line 38:
   * Kanal på Vimeo: [[https://​vimeo.com/​channels/​affinityphoto]]   * Kanal på Vimeo: [[https://​vimeo.com/​channels/​affinityphoto]]
   * Youtubekanal:​ [[https://​www.youtube.com/​channel/​UCQZN-kIrZUQyoTnexM3jJAw]]   * Youtubekanal:​ [[https://​www.youtube.com/​channel/​UCQZN-kIrZUQyoTnexM3jJAw]]
 +
 +
 +==== Andra programvaror från Affinity ====
 +
 +  * [[Affinity Designer]] -- ett utmärkt alternativ till [[Adobe Illustrator]].
 +
  
  
affinity_photo.txt · Last modified: 2019-10-17 10:51 by cr