User Tools

Site Tools


affinity_photo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
affinity_photo [2018-12-20 16:44]
cr
affinity_photo [2019-05-08 14:44]
cr [Tips]
Line 19: Line 19:
 ===== Installation av programmet ===== ===== Installation av programmet =====
  
-Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera ​Affinity Photo via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.+Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera ​programmet ​via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
  
-Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler hos LDC:s programförmedling:​ **https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​programformedlingen**+Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler hos [[ldc|LDC:s]] programförmedling:​ **https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​programformedlingen**
  
 Om du inte har behörighet till Programförmedlingen,​ kontakta i första hand den som är programansvarig på din institution (gäller anställda),​ och i andra hand [[Servicedesk]]. Om du inte har behörighet till Programförmedlingen,​ kontakta i första hand den som är programansvarig på din institution (gäller anställda),​ och i andra hand [[Servicedesk]].
Line 30: Line 30:
  
 ===== Tips ===== ===== Tips =====
 +
 +==== Guider ====
  
 Efter installation,​ gå in i Hjälp-menyn och gå till Tutorials. Där hittar du utmärkta guider. Efter installation,​ gå in i Hjälp-menyn och gå till Tutorials. Där hittar du utmärkta guider.
Line 36: Line 38:
   * Kanal på Vimeo: [[https://​vimeo.com/​channels/​affinityphoto]]   * Kanal på Vimeo: [[https://​vimeo.com/​channels/​affinityphoto]]
   * Youtubekanal:​ [[https://​www.youtube.com/​channel/​UCQZN-kIrZUQyoTnexM3jJAw]]   * Youtubekanal:​ [[https://​www.youtube.com/​channel/​UCQZN-kIrZUQyoTnexM3jJAw]]
 +
 +
 +==== Andra programvaror från Affinity ====
 +
 +  * [[Affinity Designer]] -- ett utmärkt alternativ till [[Adobe Illustrator]].
 +
  
  
affinity_photo.txt · Last modified: 2019-10-17 10:51 by cr