User Tools

Site Tools


adobe_reader

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
adobe_reader [2014-03-27 16:41]
cr skapad
adobe_reader [2017-10-16 12:40] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-====== Adobe Reader ======+<wrap round info>​[[en:​adobe_reader|This page in English]]</​wrap>​ 
 +====== Adobe Acrobat ​Reader ======
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-Adobe Reader är ett program för att visa och skriva ut PDF-dokument. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Adobe.+Adobe Acrobat ​Reader är ett program för att visa och skriva ut PDF-dokument. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Adobe.
  
-Mer information om Adobe Reader finns på tillverkarens webbplats: http://​www.adobe.se/​products/​reader/​+Mer information om Adobe Acrobat ​Reader finns på tillverkarens webbplats: http://​www.adobe.se/​products/​reader/​
  
-Ett alternativ till Adobe Reader är [[PDF-XChange]].+Ett alternativ till Adobe Acrobat ​Reader är [[PDF-XChange]].
  
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
  
-==== Varför ersätts Adobe Reader med PDF-XChange? ====+==== Hur ändrar jag så att PDF-dokument alltid öppnas i Adobe Acrobat Reader? ====
  
-Se [[adobe_acrobat#​Varför ersätts Adobe Acrobat med PDF-XChange|detta avsnitt]].+Se https://​helpx.adobe.com/​se/​acrobat/​kb/​not-default-pdf-owner-windows10.html.
  
  
adobe_reader.1395934902.txt.gz · Last modified: 2014-03-27 16:41 by cr