User Tools

Site Tools


adobe_reader

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adobe_reader [2017-01-12 12:04]
robert
adobe_reader [2017-10-16 12:40]
cr
Line 9: Line 9:
  
 Ett alternativ till Adobe Acrobat Reader är [[PDF-XChange]]. Ett alternativ till Adobe Acrobat Reader är [[PDF-XChange]].
 +
 +
 +===== Frågor och svar =====
 +
 +==== Hur ändrar jag så att PDF-dokument alltid öppnas i Adobe Acrobat Reader? ====
 +
 +Se https://​helpx.adobe.com/​se/​acrobat/​kb/​not-default-pdf-owner-windows10.html.
 +
  
adobe_reader.txt · Last modified: 2017-10-16 12:40 by cr