User Tools

Site Tools


adobe_reader

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
adobe_reader [2017-01-12 12:04]
robert
adobe_reader [2017-10-16 12:34]
cr
Line 9: Line 9:
  
 Ett alternativ till Adobe Acrobat Reader är [[PDF-XChange]]. Ett alternativ till Adobe Acrobat Reader är [[PDF-XChange]].
 +
 +
 +===== Frågor och svar =====
 +
 +==== Hur ändrar jag så att PDF-dokument alltid öppnas i Adobe Reader? ====
 +
 +Se https://​helpx.adobe.com/​se/​acrobat/​kb/​not-default-pdf-owner-windows10.html.
 +
  
adobe_reader.txt · Last modified: 2017-10-16 12:40 by cr