User Tools

Site Tools


adobe_digital_editions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
adobe_digital_editions [2015-05-18 14:45]
cr
adobe_digital_editions [2015-05-18 14:45] (current)
cr [Kända problem]
Line 26: Line 26:
 Problemet beror gissningsvis på att Adobes webbsida med exempelböcker använder någon slags kontroll för att försöka ta reda på om Digital Editions är installerat på lokala datorn, och även om Digital Editions är installerat,​ så fallerar kontrollprogrammet på webbsidan eftersom det gör antaganden som inte nödvändigtvis alltid stämmer. Problemet beror gissningsvis på att Adobes webbsida med exempelböcker använder någon slags kontroll för att försöka ta reda på om Digital Editions är installerat på lokala datorn, och även om Digital Editions är installerat,​ så fallerar kontrollprogrammet på webbsidan eftersom det gör antaganden som inte nödvändigtvis alltid stämmer.
  
-Ett sätt att kringgå problemet, om man råkar ut för det, är förstås att, om det är mööjligt, försöka spara ned e-boken först, innan man försöker öppna den.+Ett sätt att kringgå problemet, om man råkar ut för det, är förstås att, om det är möjligt, försöka spara ned e-boken först, innan man försöker öppna den.
adobe_digital_editions.txt · Last modified: 2015-05-18 14:45 by cr