User Tools

Site Tools


adobe_digital_editions

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adobe_digital_editions [2015-05-18 14:44]
cr [Testa att programmet fungerar]
adobe_digital_editions [2015-05-18 14:45] (current)
cr [Kända problem]
Line 15: Line 15:
 ===== Testa att programmet fungerar ===== ===== Testa att programmet fungerar =====
  
-Om Adobe Digital Editions är korrekt installerat på datorn, kan man vidare testa att programmet fungerar genom att testa att det fungerar att klicka på e-bokslänkar.+Om Adobe Digital Editions är korrekt installerat på datorn, kan man vidare testa att programmet fungerar genom att testa att det fungerar att klicka på e-bokslänkar ​från exempelvis http://www.adobe.se/​products/​digitaleditions/​library/​. 
  
 ===== Kända problem ===== ===== Kända problem =====
Line 21: Line 22:
 Programvaran fungerar som avsett när man öppnar en e-bok som finns sparad lokalt, på hårddisken eller på en nätverksenhet. ​ Programvaran fungerar som avsett när man öppnar en e-bok som finns sparad lokalt, på hårddisken eller på en nätverksenhet. ​
  
-Problemet är dock att man får ett fel när man försöker öppna en e-bok direkt från en webbsida, som exempelvis Adobes webbsida med exempelböcker,​ http://​www.adobe.com/​products/​digitaleditions/​library/​. Då får man ett felmeddelande om att administratörsrättigheter krävs. ​+Problemet är dock att man får ett fel när man försöker öppna en e-bok direkt från en webbsida, som exempelvis Adobes webbsida med exempelböcker,​ http://​www.adobe.se/​products/​digitaleditions/​library/​. Då får man ett felmeddelande om att administratörsrättigheter krävs. ​
  
 Problemet beror gissningsvis på att Adobes webbsida med exempelböcker använder någon slags kontroll för att försöka ta reda på om Digital Editions är installerat på lokala datorn, och även om Digital Editions är installerat,​ så fallerar kontrollprogrammet på webbsidan eftersom det gör antaganden som inte nödvändigtvis alltid stämmer. Problemet beror gissningsvis på att Adobes webbsida med exempelböcker använder någon slags kontroll för att försöka ta reda på om Digital Editions är installerat på lokala datorn, och även om Digital Editions är installerat,​ så fallerar kontrollprogrammet på webbsidan eftersom det gör antaganden som inte nödvändigtvis alltid stämmer.
  
-Ett sätt att kringgå problemet, om man råkar ut för det, är förstås att, om det är mööjligt, försöka spara ned e-boken först, innan man försöker öppna den.+Ett sätt att kringgå problemet, om man råkar ut för det, är förstås att, om det är möjligt, försöka spara ned e-boken först, innan man försöker öppna den.
adobe_digital_editions.1431953063.txt.gz · Last modified: 2015-05-18 14:44 by cr