User Tools

Site Tools


adobe_digital_editions

This is an old revision of the document!


Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions är gratis programvara för att läsa e-böcker och andra dokument som är skyddade med Adobes teknik för upphovsrättsskydd. Programvaran används även för att föra över e-böcker till mobila enheter som använder Adobes teknik.

Mer information om programvaran Adobe Digital Editions finns på http://www.adobe.com/products/digitaleditions/ och i hjälpen på http://www.adobe.com/products/digitaleditions/help/.

Om Adobe Digital Editions är installerat på datorn, kan man testa att programmet fungerar genom att testa att det fungerar att klicka på e-bokslänkar. British Library (BL) har exempelvis en testlänk för så kallade SED-dokument (deras benämning på elektroniska dokument) som man kan använda och som finns på http://edd.bl.uk/fulfill/ebx.etd?action=free&ordersource=live&bookid=DOI:SEDSuccess&gbdetect=true . Testa att klicka på den länken och se om Adobe Digital Editions automatiskt startas och du får upp och kan se testdokumentet från BL. Om så är fallet är allt frid och fröjd, och du bör även kunna öppna och använda andra dokument som använder Adobes teknik för upphosrättsskyddade e-böcker.

adobe_digital_editions.1296035073.txt.gz · Last modified: 2011-01-26 10:44 by cr