User Tools

Site Tools


adobe_digital_editions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
adobe_digital_editions [2015-05-18 14:44]
cr [Bakgrund]
adobe_digital_editions [2015-05-18 14:44]
cr [Testa att programmet fungerar]
Line 16: Line 16:
  
 Om Adobe Digital Editions är korrekt installerat på datorn, kan man vidare testa att programmet fungerar genom att testa att det fungerar att klicka på e-bokslänkar. Om Adobe Digital Editions är korrekt installerat på datorn, kan man vidare testa att programmet fungerar genom att testa att det fungerar att klicka på e-bokslänkar.
- 
-<​del>​British Library (BL) har exempelvis en testlänk för så kallade SED-dokument (deras benämning på upphovsrättsskyddade elektroniska dokument) som man kan använda och som finns på följande adress: 
- 
-  * http://​edd.bl.uk/​fulfill/​ebx.etd?​action=free&​ordersource=live&​bookid=DOI:​SEDSuccess&​gbdetect=true 
- 
-Testa att klicka på den länken och se om Adobe Digital Editions automatiskt startas och du får upp och kan se testdokumentet från BL. Om så är fallet är allt frid och fröjd, och du bör även kunna öppna och använda andra dokument som använder Adobes teknik för upphovsrättsskyddade e-böcker.</​del>​ //BL:s testlänk verkar inte längre fungera /Christian 2011-02-21//​ 
- 
  
 ===== Kända problem ===== ===== Kända problem =====
adobe_digital_editions.txt · Last modified: 2015-05-18 14:45 by cr