User Tools

Site Tools


adobe_digital_editions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adobe_digital_editions [2011-01-26 10:59]
cr
adobe_digital_editions [2015-05-18 14:45]
cr [Kända problem]
Line 1: Line 1:
 ====== Adobe Digital Editions ====== ====== Adobe Digital Editions ======
 +
 +===== Bakgrund =====
  
 //Adobe Digital Editions// är gratis programvara för att läsa e-böcker och andra dokument som är skyddade med Adobes teknik för upphovsrättsskydd. Programvaran används även för att föra över e-böcker till mobila enheter som använder Adobes teknik. //Adobe Digital Editions// är gratis programvara för att läsa e-böcker och andra dokument som är skyddade med Adobes teknik för upphovsrättsskydd. Programvaran används även för att föra över e-böcker till mobila enheter som använder Adobes teknik.
  
-Mer information om programvaran Adobe Digital Editions finns på http://​www.adobe.com/​products/​digitaleditions/ och i hjälpen på http://​www.adobe.com/​products/​digitaleditions/​help/. Det finns även vanliga frågor och svar på http://​www.adobe.com/​products/​digitaleditions/​faq/​.+Mer information om programvaran Adobe Digital Editions finns på http://​www.adobe.se/​products/​digitaleditions/​. Det finns även vanliga frågor och svar på http://​www.adobe.se/​products/​digitaleditions/​faq/​. 
 + 
 + 
 +===== Första gången programmet startas =====
  
 Första gången man startar Adobe Digital Editions får man frågan om man vill "​Authorize Computer?"​ Ska du bara läsa det skyddade dokumentet på din egen dator så kan du strunta i detta. Stäng sedan programmet igen. Dokumenten blir då nedlåsta till datorn du sitter vid, och kan inte återställas från säkerhetskopia. Vill du istället kunna läsa det skyddade programmet på flera datorer (upp till sex stycken), så bör du istället välja att logga in med ditt personliga "Adobe Id" som du skapar själv på www.adobe.com. Första gången man startar Adobe Digital Editions får man frågan om man vill "​Authorize Computer?"​ Ska du bara läsa det skyddade dokumentet på din egen dator så kan du strunta i detta. Stäng sedan programmet igen. Dokumenten blir då nedlåsta till datorn du sitter vid, och kan inte återställas från säkerhetskopia. Vill du istället kunna läsa det skyddade programmet på flera datorer (upp till sex stycken), så bör du istället välja att logga in med ditt personliga "Adobe Id" som du skapar själv på www.adobe.com.
  
-Om Adobe Digital Editions är korrekt installerat på datorn, kan man vidare testa att programmet fungerar genom att testa att det fungerar att klicka på e-bokslänkar. British Library (BL) har exempelvis en testlänk för så kallade SED-dokument (deras benämning på upphovsrättsskyddade elektroniska dokument) som man kan använda och som finns på följande adress: 
  
-  * http://edd.bl.uk/fulfill/ebx.etd?​action=free&​ordersource=live&​bookid=DOI:​SEDSuccess&​gbdetect=true+===== Testa att programmet fungerar ===== 
 + 
 +Om Adobe Digital Editions är korrekt installerat på datorn, kan man vidare testa att programmet fungerar genom att testa att det fungerar att klicka på e-bokslänkar från exempelvis ​http://www.adobe.se/products/​digitaleditions/​library/. 
  
-Testa att klicka på den länken och se om Adobe Digital Editions automatiskt startas och du får upp och kan se testdokumentet från BL. Om så är fallet är allt frid och fröjd, och du bör även kunna öppna och använda andra dokument som använder Adobes teknik för upphosrättsskyddade e-böcker.+===== Kända problem =====
  
 +Programvaran fungerar som avsett när man öppnar en e-bok som finns sparad lokalt, på hårddisken eller på en nätverksenhet. ​
  
 +Problemet är dock att man får ett fel när man försöker öppna en e-bok direkt från en webbsida, som exempelvis Adobes webbsida med exempelböcker,​ http://​www.adobe.se/​products/​digitaleditions/​library/​. Då får man ett felmeddelande om att administratörsrättigheter krävs. ​
  
 +Problemet beror gissningsvis på att Adobes webbsida med exempelböcker använder någon slags kontroll för att försöka ta reda på om Digital Editions är installerat på lokala datorn, och även om Digital Editions är installerat,​ så fallerar kontrollprogrammet på webbsidan eftersom det gör antaganden som inte nödvändigtvis alltid stämmer.
  
 +Ett sätt att kringgå problemet, om man råkar ut för det, är förstås att, om det är möjligt, försöka spara ned e-boken först, innan man försöker öppna den.
adobe_digital_editions.txt · Last modified: 2015-05-18 14:45 by cr