User Tools

Site Tools


adobe_creative_cloud

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
adobe_creative_cloud [2019-04-26 14:10]
peterv
adobe_creative_cloud [2019-06-25 16:15] (current)
peterv
Line 6: Line 6:
   - När det är OK, be Programansvarig på din avdelning eller institution registrera licensen i [[https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​programformedlingen|Programförmedlingen]]. Programansvarig på din avdelning eller institution kommer då i samband med detta att behöva ange din mailadress, datorns ip-nummer och [[datornamn|datorns namn]].   - När det är OK, be Programansvarig på din avdelning eller institution registrera licensen i [[https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​programformedlingen|Programförmedlingen]]. Programansvarig på din avdelning eller institution kommer då i samband med detta att behöva ange din mailadress, datorns ip-nummer och [[datornamn|datorns namn]].
   - När det är registrerat skall programansvarig **även** lämna ovanstående uppgifter till oss på [[LTH Support]] genom att maila till <​support@lth.se>,​ så ser vi därefter till att du får tillgång till programvaran "Adobe Creative Cloud" i [[Software Center]].   - När det är registrerat skall programansvarig **även** lämna ovanstående uppgifter till oss på [[LTH Support]] genom att maila till <​support@lth.se>,​ så ser vi därefter till att du får tillgång till programvaran "Adobe Creative Cloud" i [[Software Center]].
-  - Installera "Adobe Creative Cloud" på din dator via [[Software Center]].+  - Installera "Adobe Creative Cloud" på din dator via [[Software Center]]. ​Se även [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_article&​sys_id=328f2c8a37edff00fbeed69543990e14|denna guide]]!
   - Starta "Adobe Creative Cloud"​.   - Starta "Adobe Creative Cloud"​.
   - När du bes om inloggning, använd ''​LUCATID@lu.se''​ som användarnamn så skickas du till LU:s inloggningssida.   - När du bes om inloggning, använd ''​LUCATID@lu.se''​ som användarnamn så skickas du till LU:s inloggningssida.
adobe_creative_cloud.txt · Last modified: 2019-06-25 16:15 by peterv