User Tools

Site Tools


adobe_creative_cloud

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
adobe_creative_cloud [2019-04-16 16:13]
cr
adobe_creative_cloud [2019-04-16 16:16] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Adobe Creative Cloud ====== ====== Adobe Creative Cloud ======
  
-I väntan på officiell information från LDC på https://​support.lu.se så försöker ​vig här dokumentera processen för att registrera och installera programvaror från Adobes svit med programvaror.+I väntan på officiell information från LDC på https://​support.lu.se så försöker ​vi här dokumentera processen för att registrera och installera programvaror från Adobes svit med programvaror.
  
   - Tala med den person som skall betala programvaran (Adobe CCE Complete kostar 1500 kr för hyra giltig perioden 2018-11-01 till 2021-11-01).   - Tala med den person som skall betala programvaran (Adobe CCE Complete kostar 1500 kr för hyra giltig perioden 2018-11-01 till 2021-11-01).
adobe_creative_cloud.txt · Last modified: 2019-04-16 16:16 by cr