User Tools

Site Tools


adobe_creative_cloud

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adobe_creative_cloud [2019-11-07 13:17]
cr [Adobe Creative Cloud]
adobe_creative_cloud [2019-12-16 11:07]
cr
Line 16: Line 16:
     * Datorns **ip-nummer**     * Datorns **ip-nummer**
     * **[[datornamn|Datorns fullständiga namn]]**     * **[[datornamn|Datorns fullständiga namn]]**
-  ​- När ny licens är registrerad med dessa uppgifter måste programansvarig **även** lämna ovanstående uppgifter till oss på [[LTH Support]] genom att maila till <​support@lth.se>,​ så ser vi därefter till att du får tillgång till programvaran "Adobe Creative Cloud" i [[Software Center]]. +  - Installera "Adobe Creative Cloud Desktop" på din dator via [[Software Center]]. Se även [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_article&​sys_id=328f2c8a37edff00fbeed69543990e14|denna guide]]!
-  ​- Installera "Adobe Creative Cloud" på din dator via [[Software Center]]. Se även [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_article&​sys_id=328f2c8a37edff00fbeed69543990e14|denna guide]]!+
   - Starta "Adobe Creative Cloud"​.   - Starta "Adobe Creative Cloud"​.
   - När du bes om inloggning, använd ''//​LUCATID//​@lu.se''​ (dvs ditt eget Lucat-id direkt följt av ''​@lu.se''​) som användarnamn så skickas du till LU:s inloggningssida.   - När du bes om inloggning, använd ''//​LUCATID//​@lu.se''​ (dvs ditt eget Lucat-id direkt följt av ''​@lu.se''​) som användarnamn så skickas du till LU:s inloggningssida.
adobe_creative_cloud.txt · Last modified: 2019-12-16 11:07 by cr