User Tools

Site Tools


adobe_creative_cloud

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
adobe_creative_cloud [2019-11-07 13:10]
cr
adobe_creative_cloud [2019-12-16 11:01]
cr
Line 4: Line 4:
 I november 2019 går alla de gamla Adobe-licenserna ut. Detta gäller både exempelvis licenser för Adobe Creative Cloud Complete och Adobe Acrobat CC. I november 2019 går alla de gamla Adobe-licenserna ut. Detta gäller både exempelvis licenser för Adobe Creative Cloud Complete och Adobe Acrobat CC.
  
-Om du har en äldre licens som går ut i november 2019 behöver du skaffa en ny licens om du vill fortsätta använda Adobe-programmen. Nedan hittar du instruktioner för detta. Observera att du kanske klarar dig bra med de alternativa programvaror som vi redan har licens för, se tipset nederst på denna sida.+Om du har en äldre licens som går ut i november 2019 behöver du skaffa en ny licens om du vill fortsätta använda Adobe-programmen. Nedan hittar du instruktioner för detta. ​<wrap tip>Observera att du kanske klarar dig bra med de alternativa programvaror som vi redan har licens för, se tipset nederst på denna sida.</​wrap>​
  
  
Line 16: Line 16:
     * Datorns **ip-nummer**     * Datorns **ip-nummer**
     * **[[datornamn|Datorns fullständiga namn]]**     * **[[datornamn|Datorns fullständiga namn]]**
-  - När ny licens är registrerad med dessa uppgifter måste programansvarig **även** lämna ovanstående uppgifter till oss på [[LTH Support]] genom att maila till <​support@lth.se>,​ så ser vi därefter till att du får tillgång till programvaran "Adobe Creative Cloud" i [[Software Center]]. 
   - Installera "Adobe Creative Cloud" på din dator via [[Software Center]]. Se även [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_article&​sys_id=328f2c8a37edff00fbeed69543990e14|denna guide]]!   - Installera "Adobe Creative Cloud" på din dator via [[Software Center]]. Se även [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_article&​sys_id=328f2c8a37edff00fbeed69543990e14|denna guide]]!
   - Starta "Adobe Creative Cloud"​.   - Starta "Adobe Creative Cloud"​.
adobe_creative_cloud.txt · Last modified: 2019-12-16 11:07 by cr