User Tools

Site Tools


adobe_creative_cloud

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
adobe_creative_cloud [2019-11-07 13:10]
cr
adobe_creative_cloud [2019-11-07 13:17] (current)
cr [Adobe Creative Cloud]
Line 4: Line 4:
 I november 2019 går alla de gamla Adobe-licenserna ut. Detta gäller både exempelvis licenser för Adobe Creative Cloud Complete och Adobe Acrobat CC. I november 2019 går alla de gamla Adobe-licenserna ut. Detta gäller både exempelvis licenser för Adobe Creative Cloud Complete och Adobe Acrobat CC.
  
-Om du har en äldre licens som går ut i november 2019 behöver du skaffa en ny licens om du vill fortsätta använda Adobe-programmen. Nedan hittar du instruktioner för detta. Observera att du kanske klarar dig bra med de alternativa programvaror som vi redan har licens för, se tipset nederst på denna sida.+Om du har en äldre licens som går ut i november 2019 behöver du skaffa en ny licens om du vill fortsätta använda Adobe-programmen. Nedan hittar du instruktioner för detta. ​<wrap tip>Observera att du kanske klarar dig bra med de alternativa programvaror som vi redan har licens för, se tipset nederst på denna sida.</​wrap>​
  
  
adobe_creative_cloud.txt · Last modified: 2019-11-07 13:17 by cr