User Tools

Site Tools


adobe_connect

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adobe_connect [2017-09-18 12:19]
cr
adobe_connect [2019-02-05 09:06] (current)
cr [Bakgrund]
Line 13: Line 13:
 Mer information om SUNET:s e-mötessatsning finns på webbplatsen www.meetings.sunet.se. Mer information om SUNET:s e-mötessatsning finns på webbplatsen www.meetings.sunet.se.
  
 +<WRAP tip>​Adobe Connect håller på att fasas ut till förmån för den nya e-möteslösningen //​[[Zoom]]//,​ men under en övergångsperiod finns båda systemen parallellt.</​WRAP>​
  
  
Line 36: Line 36:
  
   - Följ först instruktionerna på sidan [[webbkamera]] för att se till att din webbkamera fungerar.   - Följ först instruktionerna på sidan [[webbkamera]] för att se till att din webbkamera fungerar.
-  - Installera sedan programvaran "Adobe Acrobat Connect Add-in"​ om du inte redan har gjort det tidigare. Detta är programvara som fungerar som en insticksmodul och ger extra funktionalitet till Adobe Connect. Denna programvara är inte strikt nödvändig om du inte kommer att agera värd för ett möte, men den är enkel att installera och du som användare kan själv installera denna programvara genom att följa nedanstående steg:+  - Om du ska presentera din skärm behöver du installera ​programvaran "Adobe Acrobat Connect Add-in"​ om du inte redan har gjort det tidigare. Detta är programvara som fungerar som en insticksmodul och ger extra funktionalitet till Adobe Connect. Denna programvara är inte strikt nödvändig om du inte kommer att agera värd för ett möte, men den är enkel att installera och du som användare kan själv installera denna programvara genom att följa nedanstående steg:
     - Öppna en webbläsare och gå till följande webbsida: https://​connect.sunet.se/​common/​help/​en/​support/​addindownload.htm     - Öppna en webbläsare och gå till följande webbsida: https://​connect.sunet.se/​common/​help/​en/​support/​addindownload.htm
     - Klicka på länken "​Download the Windows version"​.     - Klicka på länken "​Download the Windows version"​.
adobe_connect.1505729946.txt.gz · Last modified: 2017-09-18 12:19 by cr