User Tools

Site Tools


adobe_connect

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
adobe_connect [2016-05-30 15:36]
perf [Support]
adobe_connect [2017-09-18 12:19] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Adobe Connect ====== ====== Adobe Connect ======
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
Line 32: Line 25:
 För att kunna använda Adobe Connect för e-möten med video och ljud behöver din dator i förväg vara utrustad med dels en [[webbkamera]] och dels ett headset med inbyggd mikrofon. För att kunna använda Adobe Connect för e-möten med video och ljud behöver din dator i förväg vara utrustad med dels en [[webbkamera]] och dels ett headset med inbyggd mikrofon.
  
-Om du behöver använda e-möten i arbetet och inte redan har denna utrustning till din arbetsdator,​ kontakta [[Helpdesk]] så ordnar vi detta. När du väl har fått utrustningen installerad av [[Helpdesk]], bör du gå vidare och förbereda och testa utrustningen genom att följa nedanstående instruktioner.+Om du behöver använda e-möten i arbetet och inte redan har denna utrustning till din arbetsdator,​ kontakta [[LTH Support]] så ordnar vi detta. När du väl har fått utrustningen installerad av LTH Support, bör du gå vidare och förbereda och testa utrustningen genom att följa nedanstående instruktioner.
  
 Kom ihåg att det är lämpligt att för säkerhets skull göra detta med att förbereda och testa utrustningen och tekniken, i god tid i förväg innan du ska delta i ett avtalat e-möte! Kom ihåg att det är lämpligt att för säkerhets skull göra detta med att förbereda och testa utrustningen och tekniken, i god tid i förväg innan du ska delta i ett avtalat e-möte!
Line 110: Line 103:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Se först och främst [[#​Dokumentation]] ovan. Behöver du mer teknisk hjälp med Adobe Connect på din dator, kontakta [[Helpdesk]].+Se först och främst [[#​Dokumentation]] ovan. Behöver du mer teknisk hjälp med Adobe Connect på din dator, kontakta [[LTH Support]].
  
 Har du frågor om e-möten och videokonferenser i allmänhet, kontakta [[LTH Support]] på <​support@lth.se>​. Ansvarig är Gunilla Wiberg, anknytning 23486. Se även http://​www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​lokaler-utrustning-service/​e-moeten/​. Har du frågor om e-möten och videokonferenser i allmänhet, kontakta [[LTH Support]] på <​support@lth.se>​. Ansvarig är Gunilla Wiberg, anknytning 23486. Se även http://​www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​lokaler-utrustning-service/​e-moeten/​.
  
adobe_connect.txt · Last modified: 2017-09-18 12:19 by cr