User Tools

Site Tools


adobe_connect

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adobe_connect [2015-06-09 11:50]
manuel [Support]
adobe_connect [2019-02-05 09:06] (current)
cr [Bakgrund]
Line 1: Line 1:
 ====== Adobe Connect ====== ====== Adobe Connect ======
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
Line 20: Line 13:
 Mer information om SUNET:s e-mötessatsning finns på webbplatsen www.meetings.sunet.se. Mer information om SUNET:s e-mötessatsning finns på webbplatsen www.meetings.sunet.se.
  
 +<WRAP tip>​Adobe Connect håller på att fasas ut till förmån för den nya e-möteslösningen //​[[Zoom]]//,​ men under en övergångsperiod finns båda systemen parallellt.</​WRAP>​
  
  
Line 32: Line 25:
 För att kunna använda Adobe Connect för e-möten med video och ljud behöver din dator i förväg vara utrustad med dels en [[webbkamera]] och dels ett headset med inbyggd mikrofon. För att kunna använda Adobe Connect för e-möten med video och ljud behöver din dator i förväg vara utrustad med dels en [[webbkamera]] och dels ett headset med inbyggd mikrofon.
  
-Om du behöver använda e-möten i arbetet och inte redan har denna utrustning till din arbetsdator,​ kontakta [[Helpdesk]] så ordnar vi detta. När du väl har fått utrustningen installerad av [[Helpdesk]], bör du gå vidare och förbereda och testa utrustningen genom att följa nedanstående instruktioner.+Om du behöver använda e-möten i arbetet och inte redan har denna utrustning till din arbetsdator,​ kontakta [[LTH Support]] så ordnar vi detta. När du väl har fått utrustningen installerad av LTH Support, bör du gå vidare och förbereda och testa utrustningen genom att följa nedanstående instruktioner.
  
 Kom ihåg att det är lämpligt att för säkerhets skull göra detta med att förbereda och testa utrustningen och tekniken, i god tid i förväg innan du ska delta i ett avtalat e-möte! Kom ihåg att det är lämpligt att för säkerhets skull göra detta med att förbereda och testa utrustningen och tekniken, i god tid i förväg innan du ska delta i ett avtalat e-möte!
Line 43: Line 36:
  
   - Följ först instruktionerna på sidan [[webbkamera]] för att se till att din webbkamera fungerar.   - Följ först instruktionerna på sidan [[webbkamera]] för att se till att din webbkamera fungerar.
-  - Installera sedan programvaran "Adobe Acrobat Connect Add-in"​ om du inte redan har gjort det tidigare. Detta är programvara som fungerar som en insticksmodul och ger extra funktionalitet till Adobe Connect. Denna programvara är inte strikt nödvändig om du inte kommer att agera värd för ett möte, men den är enkel att installera och du som användare kan själv installera denna programvara genom att följa nedanstående steg:+  - Om du ska presentera din skärm behöver du installera ​programvaran "Adobe Acrobat Connect Add-in"​ om du inte redan har gjort det tidigare. Detta är programvara som fungerar som en insticksmodul och ger extra funktionalitet till Adobe Connect. Denna programvara är inte strikt nödvändig om du inte kommer att agera värd för ett möte, men den är enkel att installera och du som användare kan själv installera denna programvara genom att följa nedanstående steg:
     - Öppna en webbläsare och gå till följande webbsida: https://​connect.sunet.se/​common/​help/​en/​support/​addindownload.htm     - Öppna en webbläsare och gå till följande webbsida: https://​connect.sunet.se/​common/​help/​en/​support/​addindownload.htm
     - Klicka på länken "​Download the Windows version"​.     - Klicka på länken "​Download the Windows version"​.
Line 110: Line 103:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Se först och främst [[#​Dokumentation]] ovan. Behöver du mer teknisk hjälp med Adobe Connect på din dator, kontakta [[Helpdesk]].+Se först och främst [[#​Dokumentation]] ovan. Behöver du mer teknisk hjälp med Adobe Connect på din dator, kontakta [[LTH Support]].
  
-Har du frågor om e-möten och videokonferenser i allmänhet, kontakta [[DDG]] på <av@lth.se>​ eller <​videokonferens@lth.se>​. Ansvarig är Gustaf Scheja, anknytning 23486. Se även http://​www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​lokaler-utrustning-service/​e-moeten/​.+Har du frågor om e-möten och videokonferenser i allmänhet, kontakta [[LTH Support]] på <support@lth.se>​. Ansvarig är Gunilla Wiberg, anknytning 23486. Se även http://​www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​lokaler-utrustning-service/​e-moeten/​.
  
adobe_connect.1433843455.txt.gz · Last modified: 2015-06-09 11:50 by manuel