User Tools

Site Tools


adobe_connect

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adobe_connect [2015-05-18 14:32]
cr [Skapa ett nytt e-möte]
adobe_connect [2019-02-05 09:06] (current)
cr [Bakgrund]
Line 1: Line 1:
 ====== Adobe Connect ====== ====== Adobe Connect ======
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
Line 14: Line 7:
 //Adobe Acrobat Connect Professional//​ (för enkelhetens skull nedan endast kallat "Adobe Connect"​) är programvara för e-möten, e-presentationer och videokonferenser via datorn. //Adobe Acrobat Connect Professional//​ (för enkelhetens skull nedan endast kallat "Adobe Connect"​) är programvara för e-möten, e-presentationer och videokonferenser via datorn.
  
-Hela universitetssverige har via [[SUNET]] tecknat ett avtal och lanserat en e-mötestjänst som bygger på programvaran Adobe Connect. Denna lösning ersätter det tidigare verktyget [[Marratech]],​ vars utveckling numera är nedlagd. Eftersom SUNET finansierar detta system, är det helt gratis att använda Adobe Connect i obegränsad omfattning för alla universitetsanställda.+Hela universitetssverige har via [[SUNET]] tecknat ett avtal och lanserat en e-mötestjänst som bygger på programvaran Adobe Connect. Eftersom SUNET finansierar detta system, är det helt gratis att använda Adobe Connect i obegränsad omfattning för alla universitetsanställda.
  
 Till skillnad från Marratech så är Adobe Connect helt webbaserat. Det enda som behövs med Adobe Connect är en webbläsare och [[flash|Flash-plugin]],​ som normalt sett redan finns på de flesta datorer. Att bjuda in gäster till e-möten är alltså enkelt. Gäster behöver inte heller på något sätt vara knutna till ett universitet. Med Adobe Connect kan du som universitetsanställd enkelt vara värd för ett e-möte och bjuda in vem du så önskar till mötet. Det är naturligtvis ännu enklare att gå med i någon annans befintliga e-möte. Till skillnad från Marratech så är Adobe Connect helt webbaserat. Det enda som behövs med Adobe Connect är en webbläsare och [[flash|Flash-plugin]],​ som normalt sett redan finns på de flesta datorer. Att bjuda in gäster till e-möten är alltså enkelt. Gäster behöver inte heller på något sätt vara knutna till ett universitet. Med Adobe Connect kan du som universitetsanställd enkelt vara värd för ett e-möte och bjuda in vem du så önskar till mötet. Det är naturligtvis ännu enklare att gå med i någon annans befintliga e-möte.
Line 20: Line 13:
 Mer information om SUNET:s e-mötessatsning finns på webbplatsen www.meetings.sunet.se. Mer information om SUNET:s e-mötessatsning finns på webbplatsen www.meetings.sunet.se.
  
 +<WRAP tip>​Adobe Connect håller på att fasas ut till förmån för den nya e-möteslösningen //​[[Zoom]]//,​ men under en övergångsperiod finns båda systemen parallellt.</​WRAP>​
  
  
Line 32: Line 25:
 För att kunna använda Adobe Connect för e-möten med video och ljud behöver din dator i förväg vara utrustad med dels en [[webbkamera]] och dels ett headset med inbyggd mikrofon. För att kunna använda Adobe Connect för e-möten med video och ljud behöver din dator i förväg vara utrustad med dels en [[webbkamera]] och dels ett headset med inbyggd mikrofon.
  
-Om du behöver använda e-möten i arbetet och inte redan har denna utrustning till din arbetsdator,​ kontakta [[Helpdesk]] så ordnar vi detta. När du väl har fått utrustningen installerad av [[Helpdesk]], bör du gå vidare och förbereda och testa utrustningen genom att följa nedanstående instruktioner.+Om du behöver använda e-möten i arbetet och inte redan har denna utrustning till din arbetsdator,​ kontakta [[LTH Support]] så ordnar vi detta. När du väl har fått utrustningen installerad av LTH Support, bör du gå vidare och förbereda och testa utrustningen genom att följa nedanstående instruktioner.
  
 Kom ihåg att det är lämpligt att för säkerhets skull göra detta med att förbereda och testa utrustningen och tekniken, i god tid i förväg innan du ska delta i ett avtalat e-möte! Kom ihåg att det är lämpligt att för säkerhets skull göra detta med att förbereda och testa utrustningen och tekniken, i god tid i förväg innan du ska delta i ett avtalat e-möte!
Line 43: Line 36:
  
   - Följ först instruktionerna på sidan [[webbkamera]] för att se till att din webbkamera fungerar.   - Följ först instruktionerna på sidan [[webbkamera]] för att se till att din webbkamera fungerar.
-  - Installera sedan programvaran "Adobe Acrobat Connect Add-in"​ om du inte redan har gjort det tidigare. Detta är programvara som fungerar som en insticksmodul och ger extra funktionalitet till Adobe Connect. Denna programvara är inte strikt nödvändig om du inte kommer att agera värd för ett möte, men den är enkel att installera och du som användare kan själv installera denna programvara genom att följa nedanstående steg:+  - Om du ska presentera din skärm behöver du installera ​programvaran "Adobe Acrobat Connect Add-in"​ om du inte redan har gjort det tidigare. Detta är programvara som fungerar som en insticksmodul och ger extra funktionalitet till Adobe Connect. Denna programvara är inte strikt nödvändig om du inte kommer att agera värd för ett möte, men den är enkel att installera och du som användare kan själv installera denna programvara genom att följa nedanstående steg:
     - Öppna en webbläsare och gå till följande webbsida: https://​connect.sunet.se/​common/​help/​en/​support/​addindownload.htm     - Öppna en webbläsare och gå till följande webbsida: https://​connect.sunet.se/​common/​help/​en/​support/​addindownload.htm
     - Klicka på länken "​Download the Windows version"​.     - Klicka på länken "​Download the Windows version"​.
Line 55: Line 48:
     - Testet startar nu automatiskt. Det kan ta upp till en halv minut att genomföra.     - Testet startar nu automatiskt. Det kan ta upp till en halv minut att genomföra.
     - Lyckas testet, bör du se något som liknar nedanstående bild. {{adobe_connect-7.png}}     - Lyckas testet, bör du se något som liknar nedanstående bild. {{adobe_connect-7.png}}
-  - Gå nu vidare och testa ditt ljud. Enklast gör du detta genom att ansluta till ett testmöte. Följ instruktionerna i [[#"​Gå med i ett befintligt e-möte"​]] nedan och anslut till ett testmöte. ​Följ därefter ​instruktionerna för att testa ljudet ​i följande dokument: http://​sites.google.com/​site/​connectresurser/​06-for-utskrift/​kom-igang-med-adobe-connect.pdf?​attredirects=0 +  - Gå nu vidare och testa ditt ljud. Enklast gör du detta genom att ansluta till ett testmöte. Följ instruktionerna i [[#"​Gå med i ett befintligt e-möte"​]] nedan och anslut till ett testmöte. ​Testa därefter ljudet. ​Följ instruktionerna under [[#​Dokumentation]] om du har ljudproblem.
  
  
Line 69: Line 61:
   - Lyckades inloggningen,​ ansluts du nu till e-mötet.   - Lyckades inloggningen,​ ansluts du nu till e-mötet.
  
-Det finns även en instruktion med skärmbilder om du går till följande artikel i [[LDC webbsupport]]: https://​support.comaround.se/​content/​guide/​default.aspx?​loginName=543rdx&​passWord=ijn689&​guideID=160255+Det finns även en instruktion med skärmbilder om du går till följande artikel i [[LU Support]]: https://​support.comaround.se/​content/​guide/​default.aspx?​loginName=543rdx&​passWord=ijn689&​guideID=160255
  
 Se [[#​Dokumentation]] nedan för fler instruktioner om hur du går vidare när du väl är ansluten till e-mötet. Se [[#​Dokumentation]] nedan för fler instruktioner om hur du går vidare när du väl är ansluten till e-mötet.
Line 89: Line 81:
  
   * www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​lokaler-utrustning-service/​e-moeten/​   * www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​lokaler-utrustning-service/​e-moeten/​
-  * Instruktioner ​och manualer (på svenska):+  * Guider, instruktionsfilmer ​och manualer (på svenska):
     * http://​www.meetings.sunet.se/​guider.html     * http://​www.meetings.sunet.se/​guider.html
  
Line 98: Line 90:
  
  
-==== Vad hände med Marratech? ==== 
- 
-Se [[marratech#​Marratechs framtid]]. 
  
  
Line 114: Line 103:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Se först och främst [[#​Dokumentation]] ovan. Behöver du mer teknisk hjälp med Adobe Connect på din dator, kontakta [[Helpdesk]].+Se först och främst [[#​Dokumentation]] ovan. Behöver du mer teknisk hjälp med Adobe Connect på din dator, kontakta [[LTH Support]].
  
-Har du frågor om e-möten och videokonferenser i allmänhet, kontakta [[DDG]] på <av@lth.se>​ eller <​videokonferens@lth.se>​. Ansvarig är Gustaf Scheja, anknytning 23486. Se även www.lth.se/anstalld/e-moeten/​kontakta-oss/.+Har du frågor om e-möten och videokonferenser i allmänhet, kontakta [[LTH Support]] på <support@lth.se>​. Ansvarig är Gunilla Wiberg, anknytning 23486. Se även http://www.lth.se/medarbetare/​stoed-verktyg/​lokaler-utrustning-service/e-moeten/.
  
adobe_connect.1431952325.txt.gz · Last modified: 2015-05-18 14:32 by cr