User Tools

Site Tools


adobe_acrobat

This is an old revision of the document!


Adobe Acrobat

Bakgrund

Adobe Acrobat Professional är ett program för att visa, skapa och hantera PDF-dokument. Programmet är kommersiell programvara från tillverkaren Adobe.

Mer information om Adobe Acrobat finns på tillverkarens webbplats: http://www.adobe.se/products/acrobat/

Ett alternativ till Adobe Acrobat är PDF-XChange.

Frågor och svar

Varför ersätts Adobe Acrobat med PDF-XChange?

Den version av Acrobat-programvaran som idag används på kansliet är föråldrad. Tillverkaren har upphört att ge både support och uppdateringar till denna version.

Kansliets förestående övergång till Windows 8.1 kräver en översyn av utbudet av programvaror. Det finns en överhängande risk att till exempel föråldrade programvaror inte går att installera eller kommer att fungera på den nya plattformen.

Adobe Acrobat är kommersiell programvara där varje enskild licens kostar i nyinköp, och en ny version av programmet hade i detta fall krävt inköp av nya licenser enligt Adobes licensvillkor. Lunds universitets mest förmånliga avtal med programvarutillverkaren Adobe löpte ut i november förra året. Adobe har tyvärr inte visat något intresse av att förnya det avtalet, och situationen är liknande på andra lärosäten i Sverige. Adobes mindre förmånliga priser kommer förstås också olägligt i en tid då LTH:s kansli har ett sparbeting.

Detta har lett till en situation där Datordriftgruppen tagit beslut om att inte förnya licenserna för Adobe Acrobat Professional för LTH:s kansli. Det innebär att Adobe Acrobat Professional i samband med övergången till Windows 8.1 kommer att avinstalleras på de datorer där programvaran idag finns installerad.

Det går förstås även fortsättningsvis att skapa och spara som PDF-dokument direkt inifrån många andra program, exempelvis programmen som ingår i Microsoft Office.

Som ett alternativ för de som behöver mer avancerade verktyg för att hantera PDF-dokument utöver detta, erbjuds programvaran PDF-XChange, som kommer att installeras på samtliga datorer i samband med övergången till Windows 8.1. Du kan även själv välja att få tillgång till programmet tidigare. Det är till helpdesk@kansli.lth.se du bör vända dig om du idag inte har PDF-XChange, men önskar få det installerat på din dator. Personalen i helpdesk@kansli.lth.se har lång erfarenhet av PDF-XChange och kan svara på många frågor om programmet. En del vanliga frågor och svar om programmet kommer också att samlas på http://support.kansli.lth.se/pdf-xchange.

Programvaran Adobe Reader, som kan användas för att visa och skriva ut PDF-dokument, kommer också att avinstalleras i samband med övergången till Windows 8.1. Den funktionalitet som Adobe Reader erbjuder finns redan i PDF-XChange.

Endast om särskilda skäl föreligger, kommer licenser för Adobe Acrobat Professional att inköpas framöver.

adobe_acrobat.1395934499.txt.gz · Last modified: 2014-03-27 16:34 by cr