User Tools

Site Tools


adobe_acrobat

This is an old revision of the document!


Adobe Acrobat

Bakgrund

Adobe Acrobat Professional är ett program för att visa, skapa och hantera PDF-dokument. Programmet är kommersiell programvara från tillverkaren Adobe.

Mer information om Adobe Acrobat finns på tillverkarens webbplats: http://www.adobe.se/products/acrobat/

Ett alternativ till Adobe Acrobat är PDF-XChange.

Frågor och svar

Varför ersätts Adobe Acrobat med PDF-XChange?

adobe_acrobat.1395934258.txt.gz · Last modified: 2014-03-27 16:30 by cr