User Tools

Site Tools


adobe_acrobat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adobe_acrobat [2015-06-16 13:46]
robert
adobe_acrobat [2017-10-16 12:39] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​adobe_acrobat|This page in English]]</​wrap>​
 ====== Adobe Acrobat ====== ====== Adobe Acrobat ======
  
Line 7: Line 8:
 Mer information om Adobe Acrobat finns på tillverkarens webbplats: http://​www.adobe.se/​products/​acrobat/​ Mer information om Adobe Acrobat finns på tillverkarens webbplats: http://​www.adobe.se/​products/​acrobat/​
  
-Ett alternativ till Adobe Acrobat är [[PDF-XChange]].+Ett alternativ till Adobe Acrobat är [[PDF-XChange]], som även det kan visa, skapa och hantera PDF-dokument.
  
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
  
-==== Varför ersätts ​Adobe Acrobat ​med PDF-XChange? ==== +==== Hur ändrar jag så att PDF-dokument alltid öppnas i Adobe Acrobat? ====
- +
-Den version av Acrobat-programvaran som idag används på kansliet är föråldrad. Tillverkaren har upphört att ge både support och uppdateringar till denna version. +
-  +
-Kansliets förestående övergång till [[windows8|Windows 8.1]] kräver en översyn av utbudet av programvaror. Det finns en överhängande risk att till exempel föråldrade programvaror inte går att installera eller kommer att fungera på den nya plattformen. +
-  +
-Adobe Acrobat är kommersiell programvara där varje enskild licens kostar i nyinköp, och en ny version av programmet hade i detta fall krävt inköp av nya licenser enligt Adobes licensvillkor. Lunds universitets mest förmånliga avtal med programvarutillverkaren Adobe löpte ut i november förra året. Adobe har tyvärr inte visat något intresse av att förnya det avtalet, och situationen är liknande på andra lärosäten i Sverige. Adobes mindre förmånliga priser kommer förstås också olägligt i en tid då LTH:s kansli har ett sparbeting. +
-  +
-Detta har lett till en situation där [[ddg|Datordriftgruppen]] tagit beslut om att inte förnya licenserna för Adobe Acrobat Professional för LTH:s kansli. Det innebär att Adobe Acrobat Professional i samband med övergången till [[windows8|Windows 8.1]] kommer att avinstalleras på de datorer där programvaran idag finns installerad. +
-  +
-Det går förstås även fortsättningsvis att skapa och spara som PDF-dokument direkt inifrån många andra program, exempelvis programmen som ingår i [[office|Microsoft Office]]. +
-  +
-Som ett alternativ för de som behöver mer avancerade verktyg för att hantera PDF-dokument utöver detta, erbjuds programvaran [[PDF-XChange]],​ som kommer att installeras på samtliga datorer i samband med övergången till [[windows8|Windows 8.1]]. Du kan även själv välja att få tillgång till programmet tidigare. Det är till [[Helpdesk]] du bör vända dig om du idag inte har [[PDF-XChange]],​ men önskar få det installerat på din dator. Personalen i <​helpdesk@kansli.lth.se>​ har lång erfarenhet av [[PDF-XChange]] och kan svara på många frågor om programmet. En del vanliga frågor och svar om programmet kommer också att samlas på [[PDF-XChange]]. +
-  +
-Programvaran [[Adobe Reader]], som kan användas för att visa och skriva ut PDF-dokument,​ kommer också att avinstalleras i samband med övergången till [[windows8|Windows 8.1]]. Den funktionalitet som Adobe Reader erbjuder finns redan i [[PDF-XChange]]. +
-  +
-Endast om särskilda skäl föreligger,​ kommer licenser för Adobe Acrobat Professional att inköpas framöver.+
  
 +Se https://​helpx.adobe.com/​se/​acrobat/​kb/​not-default-pdf-owner-windows10.html.
  
adobe_acrobat.1434455208.txt.gz · Last modified: 2015-06-16 13:46 by robert