User Tools

Site Tools


adobe_acrobat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adobe_acrobat [2017-10-16 12:38]
cr
adobe_acrobat [2017-10-16 12:39]
cr
Line 1: Line 1:
-<wrap round info>​[[:​adobe_acrobat|This page in English]]</​wrap>​+<wrap round info>[[en:​adobe_acrobat|This page in English]]</​wrap>​
 ====== Adobe Acrobat ====== ====== Adobe Acrobat ======
  
Line 10: Line 10:
 Ett alternativ till Adobe Acrobat är [[PDF-XChange]],​ som även det kan visa, skapa och hantera PDF-dokument. Ett alternativ till Adobe Acrobat är [[PDF-XChange]],​ som även det kan visa, skapa och hantera PDF-dokument.
  
 +
 +===== Frågor och svar =====
  
 ==== Hur ändrar jag så att PDF-dokument alltid öppnas i Adobe Acrobat? ==== ==== Hur ändrar jag så att PDF-dokument alltid öppnas i Adobe Acrobat? ====
adobe_acrobat.txt · Last modified: 2017-10-16 12:39 by cr