User Tools

Site Tools


adobe_acrobat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
adobe_acrobat [2014-03-27 16:30]
cr skapad
adobe_acrobat [2017-10-16 12:38]
cr
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[:​adobe_acrobat|This page in English]]</​wrap>​
 ====== Adobe Acrobat ====== ====== Adobe Acrobat ======
  
Line 7: Line 8:
 Mer information om Adobe Acrobat finns på tillverkarens webbplats: http://​www.adobe.se/​products/​acrobat/​ Mer information om Adobe Acrobat finns på tillverkarens webbplats: http://​www.adobe.se/​products/​acrobat/​
  
-Ett alternativ till Adobe Acrobat är [[PDF-XChange]]+Ett alternativ till Adobe Acrobat är [[PDF-XChange]], som även det kan visa, skapa och hantera ​PDF-dokument.
- +
- +
-===== Frågor ​och svar ===== +
- +
-==== Varför ersätts Adobe Acrobat med PDF-XChange? ==== +
  
  
 +==== Hur ändrar jag så att PDF-dokument alltid öppnas i Adobe Acrobat? ====
  
 +Se https://​helpx.adobe.com/​se/​acrobat/​kb/​not-default-pdf-owner-windows10.html.
  
adobe_acrobat.txt · Last modified: 2017-10-16 12:39 by cr