User Tools

Site Tools


adato

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

adato [2010-04-08 13:21]
cr skapad
adato [2015-05-18 18:23] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 Adato är ett IT-stöd för aktiv rehabilitering. Systemet används vid Lunds universitet och sköts utav [[LDC]]. Systemägare är Personalenheten centralt vid LU. Adato är ett IT-stöd för aktiv rehabilitering. Systemet används vid Lunds universitet och sköts utav [[LDC]]. Systemägare är Personalenheten centralt vid LU.
  
-Mer information:​ http://www5.lu.se/​anstaelld/​foer-mitt-arbete/​administrativa-system+Mer information:​ http://hr-webben.lu.se/​administrativa-system
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Kontakta [[servicedesk|LDC:​s ​ServiceDesk]] alternativt,​ vid frågor eller funderingar,​ hör av dig till Mona Hansson <​Mona.Hansson@pers.lu.se>​ (ankn. 27027) eller Jenny Palmgren <​Jenny.Palmgren@pers.lu.se>​ (ankn. 27109).+Kontakta [[ServiceDesk]] alternativt,​ vid frågor eller funderingar,​ hör av dig till Mona Hansson <​Mona.Hansson@pers.lu.se>​ (ankn. 27027) eller Jenny Palmgren <​Jenny.Palmgren@pers.lu.se>​ (ankn. 27109).
  
adato.txt · Last modified: 2015-05-18 18:23 by cr