User Tools

Site Tools


adato

Adato

Adato är ett IT-stöd för aktiv rehabilitering. Systemet används vid Lunds universitet och sköts utav LDC. Systemägare är Personalenheten centralt vid LU.

Mer information: http://hr-webben.lu.se/administrativa-system

Support

Kontakta ServiceDesk alternativt, vid frågor eller funderingar, hör av dig till Mona Hansson Mona.Hansson@pers.lu.se (ankn. 27027) eller Jenny Palmgren Jenny.Palmgren@pers.lu.se (ankn. 27109).

adato.txt · Last modified: 2015-05-18 18:23 by cr