User Tools

Site Tools


7-zip

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
7-zip [2015-05-19 10:24]
robert
7-zip [2016-12-28 13:01] (current)
peterv
Line 18: Line 18:
   - Om ingen varning visas, högerklicka på filen igen och välj menyalternativet "​7-Zip"​ -> "Packa upp här". Innehållet i den komprimerade filen extraheras nu till samma mapp som den komprimerade filen.   - Om ingen varning visas, högerklicka på filen igen och välj menyalternativet "​7-Zip"​ -> "Packa upp här". Innehållet i den komprimerade filen extraheras nu till samma mapp som den komprimerade filen.
  
 +Hemsida med support: 
 +  * http://​www.7-zip.org/​faq.html
7-zip.txt · Last modified: 2016-12-28 13:01 by peterv